tel. 41 368 66 69

Kielce, ul. Zagnańska 84

Badanie sprawozdań finansowychOferujemy usługę badania sprawozdań finansowych najwyższej jakości.
Jeśli szukasz rzetelnego i wiarygodnego audytora, skorzystaj z naszej oferty.
pict
Usługi księgoweWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od początku istnienia świadczymy usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
pict
Audyty projektów współfinansowanych ze środków UECelem audytu jest ocena, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów, w tym biegłych rewidentów.
pict
Doradztwo podatkoweDoradztwo podatkowe wykonywane jest przez konsultacje prowadzone przez naszych pracowników, a w razie potrzeby także przez specjalistów stale współpracujących z nasza firmą.
pict
pict
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej

Oferta

Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE

Celem audytu jest ocena, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Efektem audytu ma być uzyskanie przez jednostkę audytowaną racjonalnego zapewnienia, że:

 • wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, tj. zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu zasady gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności,
 • dokumenty finansowe odzwierciedlają rzeczywiście realizowane działania,
 • wnioski o płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi,
 • sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu.

Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów, w tym biegłych rewidentów.

Przeprowadziliśmy audyty zewnętrzne projektów między innymi dla następujących firm:

 • Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji Starachowice
 • Świętokrzyska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Kielce
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich w Bielsku-Białej
 • Urząd Miasta Bielsko-Biała
 • Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. Kielce
 • Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege, Robert Jagiełło i Lech Zięcki w Kielcach
 • Szkoła Doskonalenia Języka Angielskiego THE GUIDES Barbara Brożyna
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
 • Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach