Biuro rachunkowe Bilans-Servis Sp. z o.o - Kielce - Podatki, audyt, usługi księgowe

tel. 41 368 66 69

Kielce, ul. Robotnicza 1

Audyty projektów współfinansowanych ze środków UECelem audytu jest ocena, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów, w tym biegłych rewidentów.
WięcejS1
Badanie sprawozdań finansowychOferujemy usługę badania sprawozdań finansowych najwyższej jakości.
Jeśli szukasz rzetelnego i wiarygodnego audytora, skorzystaj z naszej oferty.
WięcejS1
Usługi księgoweWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów,
od początku istnienia świadczymy usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
WięcejS1
Doradztwo podatkoweDoradztwo podatkowe wykonywane jest przez konsultacje prowadzone przez naszych pracowników,
a w razie potrzeby także przez specjalistów stale współpracujących z nasza firmą.
WięcejS1
pict

Doradztwo podatkowe wykonywane jest przez konsultacje prowadzone przez naszych pracowników, a w razie potrzeby także przez specjalistów stale współpracujących z nasza firmą. Nasi klienci mogą korzystać z posiadanego przez nas aktualnego zbioru jednolitych tekstów przepisów prawnych.

Z uwagi na fakt, że znaczącym udziałowcem Spółki jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, posiadamy stały dostęp do najnowszych zagadnień z zakresu rachunkowości, podatków i finansów.

BILANS - SERVIS posiada duże doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników oferujemy profesjonalne usługi doradztwa w zakresie:

 • podatku od towarów i usług VAT,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • podatku akcyzowego,
 • wpłat na fundusze celowe (np: PFRON),
 • innych niepodatkowych należności budżetowych.

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy kompleksowo przy uwzględnieniu kwestii prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa celnego.

Doradztwo podatkowe obejmuje także pomoc przy redagowaniu treści korespondencji pomiędzy Twoją Firmą a organem podatkowym bądź organem kontroli skarbowej.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Zrozumienie aktualnych regulacji w zakresie podatku od towarów i usług VAT nie zawsze jest dla podatnika proste. Przepisy regulujące ten podatek są często uważane za skomplikowane, co sprawia, że wiele osób i firm ma kłopot z prawidłową interpretacją przepisów z zakresu podatku VAT. Ponadto regulacje w zakresie podatku VAT ulegają częstym zmianom, przez co są zawiłe i niejednoznaczne. Nasi specjaliści oferują Państwu kompleksową pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych ze wszystkimi aspektami podatku VAT.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Proponujemy analizę poprawności rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, pomoc w prawidłowej kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów oraz doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji.

Stała współpraca

Świadcząc usługi doradztwa na zasadzie stałej współpracy stajemy się Państwa partnerem w prowadzeniu Firmy i jej zarządzaniu. Doradztwo bieżące to stała współpraca pomiędzy Państwa Firmą a Bilans - Servis. Współpraca na zasadach stałej umowy przynosi wiele korzyści. Poznajemy obszar działania Państwa Firmy, jej specyfikę, przyjęte zasady rachunkowości. Pozwala nam to lepiej dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb, lepiej, szybciej i sprawniej doradzać Państwu w rozwiązywaniu problemów.

Obszar stałej współpracy może być różnorodny i może obejmować część lub całość zagadnień podatkowych.

 • Doradztwo podatkowe: VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, itd.
 • Interpretacja przepisów prawa gospodarczego,
 • Kwalifikacja podatkowa przychodów i kosztów,
 • Analiza poprawności rozliczeń należności podatkowych, ZUS i innych.

Proponujemy także stałą współpracę, która wykracza poza doradztwo podatkowe. Jej zakres zależy wyłącznie od Państwa oczekiwań i potrzeb. Obejmuje m.in.:

 • Pomoc w prawidłowej organizacji rachunkowości, wprowadzeniu odpowiednich standardów (Międzynarodowe i Krajowe Standardy Rachunkowości), ZPR, instrukcje itd.,
 • Wykonywanie wszelkiego rodzaju analiz ekonomiczno - finansowych,
 • Pomoc w prawidłowym sporządzaniu sprawozdań finansowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
 • Kompleksowa obsługa księgowo – rachunkowa (łącznie z reprezentowaniem klienta przed organami skarbowymi),
 • Pomoc w przekształceniach własnościowych, wycenach, tworzenie prospektów emisyjnych w części finansowej itp.

Dzięki dostępowi do olbrzymiej bazy wiedzy na temat zasad stosowania prawa podatkowego, interpretacji, wyjaśnień i komentarzy jesteśmy w stanie zapewnić prawidłową i rzetelną interpretację kwestii budzących Państwa wątpliwości.

W dziedzinie doradztwa podatkowego możemy poszczycić się współpracą z takimi firmami jak m.in.:

 • Exbud Skanska S.A. w Kielcach
 • Delfo Polska S.A. w Tychach
 • ZWM „SHL” S.A. w Kielcach
 • Kerry Polska Sp. z o.o. w Kielcach
 • PCC Silicium Spółka Akcyjna w Zagórzu
Zamknij